Coronavirus

Adres: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele

INFORMATIEPAGINA

VBSH / CORONAVIRUS

De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe coronamaatregelen want enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden de lessen in alle scholen geschorst vanaf maandag 16 maart tot de paasvakantie.
Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de adviezen en maatregelen in verband met het coronavirus.

Het is tegelijk begrijpelijk dat de maatregelen bij scholen ook veel organisatorische vragen oproepen. Het staat in elk geval buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert.


Laatste update van deze pagina: 03/04/2020

Hoe communiceren we met jou als ouder?

  • Via mail: Alle officiĆ«le meldingen vanuit de directie/de school.
  • Via mail: Wekelijks een mail van de leerkracht met activiteiten/oefeningen voor jouw kind.
  • Via Facebook: Aanvullende/extra informatie, linken,...
  • Via de website: Informatiepagina + oefenblaadjes voor de kinderen + aanvullende acitiviteitenpagina voor kinderen.

    Heb je hierbij vragen? Neem contact op met de hoofdschool (Kerkstraat). Zie contactpagina.


Mail vanuit de school met onderwerp: KO+LO
03/04/2020


Mail vanuit de school met onderwerp: update info 30/3 rond opvang tijdens paasvakantie
Enkele nieuwe activiteiten op onze activiteitenpagina
Weekmail van de juf/meester (lagere school)
Nieuwe oefenblaadjes voor de week van 30 maart
30/03/2020


Activiteitenpagina voor onze kinderen: aangevuld
24/03/2020 en 29/03/2020


Weekmail van de juf/meester
Oefenblaadjes lagere school op onze webpagina

23/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info schoolopvang
19/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info maatregelen coronavirus & school
18/03/2020


Mail vanuit de school
Weekmail van de juf/meester

16/03/2020


Thuis leren? Hier enkele tips voor digitale tools en activiteiten voor thuis.

15/03/2020


Mail vanuit de school
13/03/2020 (zie hieronder)

Brief voor de ouders (13/03/2020)

 

Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor de scholen ?

Vanaf maandag 16 maart en tot 3 april (begin van de paasvakantie) worden alle lessen in kleuter- en lagere scholen geschorst. Kleuters en leerlingen kunnen thuis opgevangen worden. Er worden geen afwezigheden geregistreerd.  De scholen blijven opvang verzekeren tijdens de uren van  normale aanwezigheid voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Wij zullen ons best doen om deze noodopvang zo goed mogelijk te organiseren, maar we vragen u om hier enkel een beroep op te doen indien u geen andere oplossing heeft.

Welke concrete maatregelen neemt onze school ?

De opvang van de kleuters/leerlingen gebeurt voor alle afdelingen op 1 centrale plaats: de hoofdschool in de Kerkstraat 12.   

De normale opvang op school begint om 8.15 uur en eindigt om 15.45 uur. Er worden geen  pedagogische lesactiviteiten georganiseerd tijdens de opvang.  

Buiten deze opvanguren kunnen de kleuters/leerlingen opgevangen worden in de betaalde kinderopvang De Buiteling. U meldt vooraf aan de Buiteling wanneer uw kind zal aanwezig zijn op nr.  0470 42 32 65 of 053 60 62 10  of via mail kinderopvang@herzele.be

Tijdens de middag wordt een drankje van de school verbruikt. Er is geen levering van warme maaltijden!

Via mail zullen de klasleerkrachten van het lager onderwijs de ouders informeren omtrent eventuele oefenstof die wordt aangeboden via het platfom van Bingel.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, niezen, keelpijn, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. Ga in deze situatie niet in de wachtzaal zitten.

Spreek met je  kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

Meer informatie?


Dank voor uw begrip

namens directie en schoolteam