Coronavirus

Adres: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele

INFORMATIEPAGINA

VBSH / CORONAVIRUS

De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe coronamaatregelen want enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden de lessen in alle scholen geschorst vanaf maandag 16 maart.
Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de adviezen en maatregelen in verband met het coronavirus.

Het is tegelijk begrijpelijk dat de maatregelen bij scholen ook veel organisatorische vragen oproepen. Het staat in elk geval buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert.


Hoe communiceren we met jou als ouder?

  • Via mail: Alle officiĆ«le meldingen vanuit de directie/de school.
  • Via mail: Wekelijks een mail van de leerkracht met activiteiten/oefeningen voor jouw kind.
  • Via Facebook: Aanvullende/extra informatie, linken,...
  • Via de website: Informatiepagina + oefenblaadjes voor de kinderen + aanvullende acitiviteitenpagina voor kinderen.

    Heb je hierbij vragen? Neem contact op met de hoofdschool (Kerkstraat). Zie contactpagina.Online bevraging

Naar aanleiding van de preteaching via afstandsonderwijs hielden we een bevraging bij onze ouders.
De resulaten van deze bevraging willen we graag met jullie delen.

UPDATES

Voor ouders van kinderen in het lager onderwijs (L1, L2 en L6): mail met onderwerp: 'Regeling lesklassen week 2 t.e.m. 5 juni'.
28/05/2020
Voor ouders van kleuters: mail met onderwerp 'Heropstart kleuterklassen op maandag 8 juni' + bijlage.
29/05/2020
Voor ouders lager onderwijs: mail met onderwerp: 'Uitbreiding heropstart lagere klassen vanaf maandag 8 juni' + bijlage
29/05/2020


Mail van de directie met een brief i.v.m. de heropstart van de lessen voor bepaalde leerjaren en de noodopvang. Je kan deze brief ook hier downloaden.
Mail van de leerkrachten voor de klassen die heropstarten.
14/05/2020

Mail van de directie  met onderwerp: KO + LO
Deze betreft de uitleg rond NOODopvang/buitenschoolse
De link naar het invulformulier vind je ook hier.
In de komende dagen ook een mail van de klasleerkracht.
08/05/2020

Toevoeging schema 'Kan ik kinderenopvang verzorgen voor de kleinkinderen?' op deze webpagina.
06/05/2020


Mail van de directie  met onderwerp: Info update rond coronamaatregelen VBSH.  In de komende dagen ook een mail van de klasleerkracht.
01/05/2020


Mail van de klasleerkracht met instructie voor jouw kind
Na 16/04/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
upate info coronamaatregelen VBSH
16/04/2020


Tijdens de hele paasvakantie blijven we dagelijks met jullie in contact via onze VBSH-Facebookpagina met filmpjes en foto's van onze schoolkinderen en van onze leerkrachten.
#wedenkenaanjou
04/04/2020 t.e.m. 19/04/2020

Mail vanuit de school met onderwerp: KO+LO
03/04/2020


Mail vanuit de school met onderwerp: update info 30/3 rond opvang tijdens paasvakantie
Enkele nieuwe activiteiten op onze activiteitenpagina
Weekmail van de juf/meester (lagere school)
Nieuwe oefenblaadjes voor de week van 30 maart
30/03/2020


Activiteitenpagina voor onze kinderen: aangevuld
24/03/2020 en 29/03/2020


Weekmail van de juf/meester
Oefenblaadjes lagere school op onze webpagina

23/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info schoolopvang
19/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info maatregelen coronavirus & school
18/03/2020


Mail vanuit de school
Weekmail van de juf/meester

16/03/2020


Thuis leren? Hier enkele tips voor digitale tools en activiteiten voor thuis.

15/03/2020


Mail vanuit de school
13/03/2020 (zie hieronder)

Resultaten onine bevraging bij ouders ouders