Coronavirus

Adres: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele

INFORMATIEPAGINA

VBSH / CORONAVIRUS

De hele samenleving, ook het onderwijsveld, moet nu samen gevolg geven aan de nieuwe coronamaatregelen want enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad worden de lessen in alle scholen geschorst vanaf maandag 16 maart.
Op deze pagina vind je meer informatie omtrent de adviezen en maatregelen in verband met het coronavirus.

Het is tegelijk begrijpelijk dat de maatregelen bij scholen ook veel organisatorische vragen oproepen. Het staat in elk geval buiten kijf dat, ook nu de lessen geschorst zijn, ieders gezondheid primeert.


Laatste update van deze pagina: 14/05/2020

Hoe communiceren we met jou als ouder?

  • Via mail: Alle officiĆ«le meldingen vanuit de directie/de school.
  • Via mail: Wekelijks een mail van de leerkracht met activiteiten/oefeningen voor jouw kind.
  • Via Facebook: Aanvullende/extra informatie, linken,...
  • Via de website: Informatiepagina + oefenblaadjes voor de kinderen + aanvullende acitiviteitenpagina voor kinderen.

    Heb je hierbij vragen? Neem contact op met de hoofdschool (Kerkstraat). Zie contactpagina.


Wat met de grootouders?

Grootouders boven 65 jaar of met een ernstige medische aandoening behoren tot de risicogroep. Er wordt afgeraden om hen in contact te brengen met kinderen. Grootouders die niet tot de risicogroep (minder dan 65 jaar en zonder ernstige medische aandoening) behoren, kunnen wel kinderen opvangen.

Personen ouder dan 65, diabetici, personen met een hart- long- of nieraandoening of personen met een verzwakt immuunsysteem zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Daarom is het belangrijk dat ze goed beschermd blijven. In de  tabel kan je in enkele stappen zien of het verstandig is om grootouders te laten instaan voor de opvang van kleinkinderen.


Bron tekst: www.opgroeien.be

UPDATES


Mail van de directie met een brief i.v.m. de heropstart van de lessen voor bepaalde leerjaren en de noodopvang. Je kan deze brief ook hier downloaden.
Mail van de leerkrachten voor de klassen die heropstarten.
14/05/2020

Mail van de directie  met onderwerp: KO + LO
Deze betreft de uitleg rond NOODopvang/buitenschoolse
De link naar het invulformulier vind je ook hier.
In de komende dagen ook een mail van de klasleerkracht.
08/05/2020

Toevoeging schema 'Kan ik kinderenopvang verzorgen voor de kleinkinderen?' op deze webpagina.
06/05/2020


Mail van de directie  met onderwerp: Info update rond coronamaatregelen VBSH.  In de komende dagen ook een mail van de klasleerkracht.
01/05/2020


Mail van de klasleerkracht met instructie voor jouw kind
Na 16/04/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
upate info coronamaatregelen VBSH
16/04/2020


Tijdens de hele paasvakantie blijven we dagelijks met jullie in contact via onze VBSH-Facebookpagina met filmpjes en foto's van onze schoolkinderen en van onze leerkrachten.
#wedenkenaanjou
04/04/2020 t.e.m. 19/04/2020

Mail vanuit de school met onderwerp: KO+LO
03/04/2020


Mail vanuit de school met onderwerp: update info 30/3 rond opvang tijdens paasvakantie
Enkele nieuwe activiteiten op onze activiteitenpagina
Weekmail van de juf/meester (lagere school)
Nieuwe oefenblaadjes voor de week van 30 maart
30/03/2020


Activiteitenpagina voor onze kinderen: aangevuld
24/03/2020 en 29/03/2020


Weekmail van de juf/meester
Oefenblaadjes lagere school op onze webpagina

23/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info schoolopvang
19/03/2020


Mail vanuit de school met onderwerp:
update info maatregelen coronavirus & school
18/03/2020


Mail vanuit de school
Weekmail van de juf/meester

16/03/2020


Thuis leren? Hier enkele tips voor digitale tools en activiteiten voor thuis.

15/03/2020


Mail vanuit de school
13/03/2020 (zie hieronder)

Brief voor de ouders (13/03/2020)

 

Beste ouder

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor de scholen ?

Vanaf maandag 16 maart en tot 3 april (begin van de paasvakantie) worden alle lessen in kleuter- en lagere scholen geschorst. Kleuters en leerlingen kunnen thuis opgevangen worden. Er worden geen afwezigheden geregistreerd.  De scholen blijven opvang verzekeren tijdens de uren van  normale aanwezigheid voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders. Wij zullen ons best doen om deze noodopvang zo goed mogelijk te organiseren, maar we vragen u om hier enkel een beroep op te doen indien u geen andere oplossing heeft.

Welke concrete maatregelen neemt onze school ?

De opvang van de kleuters/leerlingen gebeurt voor alle afdelingen op 1 centrale plaats: de hoofdschool in de Kerkstraat 12.   

De normale opvang op school begint om 8.15 uur en eindigt om 15.45 uur. Er worden geen  pedagogische lesactiviteiten georganiseerd tijdens de opvang.  

Buiten deze opvanguren kunnen de kleuters/leerlingen opgevangen worden in de betaalde kinderopvang De Buiteling. U meldt vooraf aan de Buiteling wanneer uw kind zal aanwezig zijn op nr.  0470 42 32 65 of 053 60 62 10  of via mail kinderopvang@herzele.be

Tijdens de middag wordt een drankje van de school verbruikt. Er is geen levering van warme maaltijden!

Via mail zullen de klasleerkrachten van het lager onderwijs de ouders informeren omtrent eventuele oefenstof die wordt aangeboden via het platfom van Bingel.

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, niezen, keelpijn, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. Ga in deze situatie niet in de wachtzaal zitten.

Spreek met je  kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

   

Meer informatie?


Dank voor uw begrip

namens directie en schoolteam