Coronavirus

INFORMATIEPAGINA

VBSH / CORONAVIRUS

CODE ORANJE
Maatregelen vanaf maandag 9 november


Wat zijn de maatregelen voor het kleuter- en lager onderwijs vanaf 9 novemer (én zolang fase oranje van kracht blijft)?


 • De kinderen blijven voltijds naar school komen.
 • We spreken niet meer van klasbubbels maar wel van klasgroepe
 • In de refter (boterhamman/warme maaltijden) mogen kleuters in gemengde groepen blijven samenzitten. Er verandert niets aan de huidige situatie voor de boterhameters en de warme maaltijden in het kleuteronderwijs.
 • Tijdens de middag zitten leerlingen van het lager onderwijs per klasgroep (mét de nodige afstand) in de refter of de eigen klas.Daarnaast blijft van belang:


 • Handhygiëne, ontsmetten lokalen/tafels/...,  Ventilatie van lokalen wordt door de school verder opgevolgd.
 • Een mondmasker op de schoolterreinen en in de schoolgebouwen is verplicht voor niet essentiële derden en ouders op afspraak.
 • Ouders brengen hun kinderen 's ochtends tot aan het schoolhek (of de kleuterspeelzaal in de kleuterafdeling bij slecht weer) en halen hun kinderen in de namiddag op dezelfde plaats op. Ouders hebben geen toegang tot de speelplaatsen.
 • De huidige veiligheidsmaatregelen blijven van kracht:
 • Ouders van kinderen die in de voor- en naschoolse opvang blijven, kunnen hun kinderen wel tot aan het opvanglokaal brengen/ophalen.
 • De school kan enkel nog volgende  personen die essentieel zijn voor de goede werking van de school toelaten: CLB-medewerkers, ondersteuners en therapeuten, begeleiders, stagiairs, nascholers, preventiediensten, inspectie, toezicht- en onderhoudspersoneel.
 • Niet essentiële derden komen zonder afspraak niet meer op school. Ook ouders maken een afspraak voor een formeel gesprek/overleg, een nieuwe inschrijving, een kennismakingsbezoek na de klasuren… De school zal na overleg bepaalde ontmoetingen zoveel mogelijk digitaal laten verlopen
 • Bij hoogdringendheid kan u in elke afdeling steeds aanbellen aan de voordeur.
 • Voorlopig geen zwemlessen.
 • Buitenschoolse uitstappen worden opgeschort. Activiteiten die wel nog kunnen doorgaan: een educatieve wandeling g naar het bos met de klasgroep én onder leiding van de klastitularis, een turnles op de burchtweide of in de sporthal, de ‘kunst’klas in de academie,


Een school is een plaats waar mensen -kinderen, opvoeders en leerkrachten, dienstpersoneel, externe ondersteuners- samen leven, werken en leren. Wij proberen ondanks de huidige omstandigheden alles veilig te organiseren. Sinds de heropstart op 1 september worden de maatregelen door leerlingen,ouders en derden bijzonder goed opgevolgd. Bedankt hiervoor.


Tot slot rekenen we ook op de medewerking bij meldingen/vragen i.v.m. corona in en buiten gezinsverband betreffende contacten en besmettingen. Gelieve de school in deze situaties steeds op de hoogte te brengen a.u.b. De school staat in nauw contact met het CLB die de te volgen scenario’s aan de scholen oplegt.Op dit moment hebben we gelukkig nog geen maatregelen moeten treffen op klas- en/of schoolniveau.

We hopen dat we op jullie medewerking mogen blijven rekenen.

Een warme dank namens het ganse schoolteam

BESLISBOOM KLEUTER EN LAGER:
Hoe beslis je om jouw kind thuis te houden?


WE LATEN JE NIET LOS