VBSH - Vrije Basisschool Herzele
Huisstijl

PERSONEEL

VBSH / huisstjil

#VBSH

Een huisstijl zorgt voor directe herkenbaarheid en een professionele look.

De baseline voor onze school is: Grijp je talent! (o.a. reclamefolders). Als er naar het pedagogisch project wordt verwezen, gebruiken we de sleutelwoorden VERNIEUWEND, BETROKKEN, SAMEN, HARTELIJK (o.a. homepagina van de website). In de communicatie gebruiken we ook wel eens de slagzin: Krachig leren @VBSH.
De hashtags die bij onze school horen en graag vaak op sociale media gebruikt worden: #VBSH, #grijpjetalent, #krachtigleren, #ZINin en #talent


Tips:

  • Vermijd het om woorden enkel met drukletters te schrijven: bv. SCHOOL (wel: school). Op het internet staan drukletters voor roepen.
  • In een hashtag schrijf je alles aan elkaar, anders werkt de link niet. Beperk het aantal hashtags.
  • Probeer locaties, acties, personen... te linken door het apenstaartje @VBSH - Vrije Basisschool Herzele. Op Facebook e.d. wordt dit dan een link.
    Noteer geen volledige namen van kinderen op sociale media.  Bijvoorbeeld wel: Stijn en Lies wonnen de wedstrijd.

 

#colors


 We gebruiken zoveel mogelijk de hoofdkleuren die dezelfde zijn als de kleuren van het logo van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het logo van KBO Herzele.  De afgeleide kleuren worden eventueel gebruikt als achtergrond e.d.

#FF751A (hoofdkleur)
R 255
G 117
B 26#C0C827 (hoofdkleur)

R 192
G 200
B 39#63ABC1 (hoofdkleur)
R 99

G 171
B 193#8C139B (hoofdkleur)
R 140
G 19
B 155#FB9049

#CFB808

#C3D7E9

#94046D

-

#6FB808

#2B2740

-

Lettertype

Website: Raleway
Office-toepassingen: Calibri (brieven is de standaardgroote 11 punten)

#logo

#templates

#andere

In reclame gebruiken we vaak een blauwe markering om de aandacht te trekken (zie voorbeeld).

De stripes gebruiken we in foto's, op flyers,...  Ze refereren naar de kleuren van onze school.
Aan deze kleuren moet onze school onmiddellijk herkenbaar zijn voor buitenstaanders.  De kleuren kunnen op verschillende manieren weergegeven worden: horizontaal, verticaal, enz.