VBSH - Vrije Basisschool Herzele
Praktische info

INFO

VBSH / onze nieuwskanalen

Schooluren

08.40 - 10.20

BLOK 1

10.20 - 10.35

SPEELTIJD

10.35 - 12.15

BLOK 2

12.15 - 13.25

MIDDAG

13.25 - 14.15

BLOK 3

14.15 - 14.30

SPEELTIJD

14.30 - 15.20

BLOK 4

Op woensdag tot 12.15 uur

Bij afwezigheid

Elke afwezigheid van een leerplichtig kind op school, dient door de ouders of de persoon die het kind onder zijn bevoegdheid heeft, schriftelijk gedateerd en ondertekend aan de school medegedeeld te worden. 

Leerlingen van de lagere school die meer dan 15 minuten te laat komen, melden zich eerst bij de directie of het secretariaat. Ook de kleuters zijn tijdig aanwezig op school. Kleuters die later aankomen worden aan de klasdeur aan de leidster toevertrouwd.

Communicatie

We willen je zo goed mogelijk informeren via onze officiêle kanalen: de klasagenda, mail en de maandelijke nieuwsbrief.  Aanvullend zijn we actief via sociale madia.  Een overzicht vind je in ons overzicht nieuwskanalen.

Uren opvang

KERKSTRAAT

07.00 -  18.00

STATION

07.30 - 15.30
(nadien naar hoofdschool)

WOUBRECHT.

07.30 - 17.00

’s Ochtens van 7.00 tot 8.25 uur

’s Avonds van 15.35 tot 18.00 uur


Lagere school valt onder betalende opvang Buiteling

’s Ochtens van 7.00 tot 8.00 uur

’s Avonds van 17.00 tot 18.00 uur

(betalende opvangklas van de school van 16.00 tot 17.00)

Warme maaltijden

De kinderen van de hoofdschool kunnen tijdens de middag een warme maaltijd gebruiken (soep,hoofdgerecht, water). Ze kunnen ook hun boterhammen meebrengen.

CLB

CLB staat voor Centrum LeerlingenBegeleiding.

Onze school werkt samen met het CLB 

Regio Zottegem-Brakel
Kastanjelaan 8 - 9620 Zottegem
09 361 14 01

Gezondheid & milieu

Tijdens de korte speeltijden kunnen kinderen gratis kraantjeswater drinken. Ook het meebrengen van hervulbare drinkflesjes  met water is toegelaten tijdens de recreatiemomenten (=speeltijden). 


Nog vragen?

Neem.contact op met het secretariaat of de directeur van de school: Kerkstraat 12.
Telefoon: 053 62 36 98

We helpen je graag verder!


Leerlingenparlement

Onze leerllingen krijgen inspraak in de werking van de school. Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich kandidaat. De verkozen leden komen samen met enkele leerkrachten om noden en verwachtingen te bespreken.

Je kan het oudercomité mailen via ocvbsh@gmail.com .
Gaan je kinderen naar de VBSH (Kerkstraat, Station of Woubrechtegem)? Heb je interesse om het team te versterken? Steeds welkom op de vergadering! Data vind je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van het oudercomité.

#SAMEN