Praktische info

INFO

VBSH / onze nieuwskanalen

Schooluren

08.40 - 10.20

BLOK 1

10.20 - 10.35

SPEELTIJD

10.35 - 12.15

BLOK 2

12.15 - 13.25

MIDDAG

13.25 - 14.15

BLOK 3

14.15 - 14.30

SPEELTIJD

14.30 - 15.20

BLOK 4

Op woensdag tot 12.15 uur

Bij afwezigheid

Elke afwezigheid van een leerplichtig kind op school, dient door de ouders of de persoon die het kind onder zijn bevoegdheid heeft, schriftelijk gedateerd en ondertekend aan de school medegedeeld te worden. 

Leerlingen van de lagere school die meer dan 15 minuten te laat komen, melden zich eerst bij de directie of het secretariaat. Ook de kleuters zijn tijdig aanwezig op school. Kleuters die later aankomen worden aan de klasdeur aan de leidster toevertrouwd.

Communicatie

We willen je zo goed mogelijk informeren via onze officiêle kanalen: de klasagenda, mail en de maandelijke nieuwsbrief.  Aanvullend zijn we actief via sociale madia.  Een overzicht vind je in ons overzicht nieuwskanalen.

Opvang

Voor 7.45 uur kunnen kleuters van  de afdeling Station eventueel in de hoofdafdeling opgevangen  worden en ’s ochtends met de schoolbus naar de wijkafdeling gebracht worden. 

Buiten de normale opvanguren kunnen kinderen  terecht in de gemeentelijke opvangdienst   ‘De  

Buiteling’ (telnr. 0470 423265 ) 

Leerlingen worden met eigen busvervoer van en naar De Buiteling/onze school gebracht.  

Warme maaltijden

De kinderen van de hoofdschool kunnen tijdens de middag een warme maaltijd gebruiken (soep,hoofdgerecht, water). Ze kunnen ook hun boterhammen meebrengen. Wie zijn boterhammen  meebrengt, gebruikt een schooldrankje in de refter.

Er is keuze uit: chocomelk, melk, fruitsap, appelsap, waters en verse soep. 

CLB

CLB staat voor Centrum LeerlingenBegeleiding.

Onze school werkt samen met het CLB 

Regio Zottegem-Brakel
Kastanjelaan 8 - 9620 Zottegem
09 361 14 01

Uren opvang

KERKSTRAAT

07.00 - 08.15

16.00 - 17.30

(vrijdag:
tot 17.00)

woensdag
12.30 - 13.00

STATION

VANAF 07.45

WOUBRECHT.

07.30 - 08.30

16.00-17.30

woensdag
12.30 - 13.00

Gezondheid & milieu

Tijdens de korte speeltijden kunnen kinderen gratis kraantjeswater drinken. Ook het meebrengen van hervulbare drinkflesjes  met water is toegelaten tijdens de recreatiemomenten (=speeltijden). 

In het kleuteronderwijs ontvangen de kleuters bij het begin van het schooljaar een ‘vaste’ hervulbare drinkbus (voor water). 

Nog vragen?

Neem.contact op met het secretariaat of de directeur van de school: Kerkstraat 12.
Telefoon: 053 62 36 98

We helpen je graag verder!


Leerlingenparlement

Onze leerllingen krijgen inspraak in de werking van de school. Leerlingen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen zich kandidaat. De verkozen leden komen samen met enkele leerkrachten om noden en verwachtingen te bespreken.

Je kan het oudercomité mailen via ocvbsh@gmail.com .
Gaan je kinderen naar de VBSH (Kerkstraat, Station of Woubrechtegem)? Heb je interesse om het team te versterken? Steeds welkom op de vergadering! Data vind je in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van het oudercomité.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. Hij heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. .Voor de periode 2017-2021 zijn de effectieve leden van de oudervertegenwoordiging: Mathias Torrekens, Rudy Krikillion en Joke Van Steenberge. 

#SAMEN