KBO Herzele

Adres: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele

WIJ ZIJN VBSH

VBSH / KBO Herzele

Een logo met 4 open cirkels

‘Samen zijn we sterker’ staat in de baseline van KBO Herzele. De verschillende cirkels in het logo weerspiegelen de diversiteit van onze vier scholen, leraren en kinderen. Die diversiteit, die zich uit in talenten, sterktes en zwaktes – willen we in beweging zetten. 
De open cirkels verwijzen naar de openheid tussen scholen waarbij we kansen nemen om nauw samen te werken zodat de professionele groei van leraren bevorderd wordt.  Daarom zien we professionalisering als een belangrijk speerpunt van de interne kwaliteitszorg.

Ons uiteindelijk doel is het sterker maken van de ‘school’ en de ‘leer-kracht’. De ‘school’ slaat terug op de context, het beleid en de cultuur; het ‘leren’ op goed leraarschap; de ‘kracht’ op het welvinden en de motivatie van leraren. 


Om dit doel te realiseren, willen we een context bieden waarbij leraren kansen krijgen om te leren; soms individueel en soms met de hele groep. In dat leerproces mogen fouten gemaakt worden; via feedback en reflectie kan men het eigen handelen begrijpen en acties nemen om het anders of beter te doen.
We stimuleren het ‘leren van elkaar’ door over het muurtje van de eigen klas en de eigen school te kijken. Daartoe willen we vanuit het beleid niet enkel tijd en ruimte bieden om dit alles in praktijk om te zetten, maar investeren in we ook in begeleiding.
.

SAMEN KUNNEN WE MEER


VBSH behoort samen met de vrije basischolen van Wijnhuize-Hillegem, Borsbeke en Steenhuize tot het Katholiek Basisonderwijs Herzele en wordt bestuurd door één schoolbestuur. De voorzitter is de heer Emmanuel De Coen.

De scholen bundelen de krachten en versterken zo de kwaliteit van het katholiek onderwijs in Groot-Herzele.


De nauwe samenwerking tussen deze scholen situeert zich op het terrein van: overleg directeurs, personeelsbeleid, zorgoverleg, coaching en begeleiding van (startende) leraren, professionalisering, veiligheid & preventie,...


Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele
Coördinerend directeur: Fabian Mory

Vanaf schooljaar 2020-2021

De VZW Katholiek Basisonderwijs Herzele en VZW Sint-Franciscusscholen Grotenberge slaan de handen in elkaar en vormen een nieuwe scholengemeenschap.

BEZOEK OOK: