VBSH - Vrije Basisschool Herzele
KBO Herzele

WIJ ZIJN VBSH

VBSH / KBO Herzele

Het Katholiek Basisonderwijs Herzele (kortweg KBO Herzele) staat garant voor een sterke samenwerking tussen 4 vrije basisscholen in Groot-Herzele: Vrije Basisschool Herzele, Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize, Vrije Basisschool Wijnhuize-Hillegem en Vrije Basisschool Borsbeke.

‘Samen zijn we sterker’,
dàt is KBO Herzele. 


De verschillende cirkels in het logo weerspiegelen de diversiteit van onze vier scholen, leraren en kinderen. Die diversiteit, die zich uit in talenten, sterktes en zwaktes – willen we in beweging zetten. 

De open cirkels verwijzen naar de openheid tussen scholen waarbij we kansen nemen om nauw samen te werken zodat de professionele groei van leraren bevorderd wordt.  Daarom zien we professionalisering als een belangrijk speerpunt van de interne kwaliteitszorg.

Ons uiteindelijk doel is het sterker maken van de ‘school’ en de ‘leer-kracht’. De ‘school’ slaat terug op de context, het beleid en de cultuur; het ‘leren’ op goed leraarschap; de ‘kracht’ op het welvinden en de motivatie van leraren. 


Om dit doel te realiseren, willen we een context bieden waarbij leraren kansen krijgen om te leren; soms individueel en soms met de hele groep. In dat leerproces mogen fouten gemaakt worden; via feedback en reflectie kan men het eigen handelen begrijpen en acties nemen om het anders of beter te doen.
We stimuleren het ‘leren van elkaar’ door over het muurtje van de eigen klas en de eigen school te kijken. Daartoe willen we vanuit het beleid niet enkel tijd en ruimte bieden om dit alles in praktijk om te zetten, maar investeren in we ook in begeleiding.
.

BEZOEK OOK:

SAMEN KUNNEN WE MEER


VBSH behoort samen met de vrije basischolen van Wijnhuize-Hillegem, Borsbeke en Steenhuize tot het Katholiek Basisonderwijs Herzele (kortweg: KBO Herzele) en wordt bestuurd door één schoolbestuur. De voorzitter is de heer Emmanuel De Coen.

De scholen bundelen de krachten en versterken zo de kwaliteit van het katholiek onderwijs in Groot-Herzele.


De nauwe samenwerking tussen deze scholen situeert zich op het terrein van: overleg directeurs, personeelsbeleid, zorgoverleg, coaching en begeleiding van (startende) leraren, professionalisering, veiligheid & preventie,...


Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 12 - 9550 Herzele

Scholengemeenschap Sint-Franciscus:
12 basisscholen versterken elkaar

De VZW Katholiek Basisonderwijs Herzele en VZW Sint-Franciscusscholen Grotenberge slaan de handen in elkaar en vormen de scholengemeenschap Sint-Franciscus.
De scholengemeenschap bestaat voortaan uit volgende scholen:
VBS Herzele, VBS Wijnhuize-Hillegem, VBS Borsbeke, VBS Steenhuize, VBS Grotenberge, VBS Velzeke-Leeuwergem, VBS Ophasselt, VBS St.-Maria-Oudenhove, VBS St.-Goriks-Oudenhove /Strijpen, VBS Bavegem, VBS St.-Lievens-Houtem en Buitengewoon Onderwijs St.-Bernadetteschool Grotenberge.

De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap).

In het logo herken je:
De vogels: De 12 scholen van onze scholengemeenschap; elk met een eigen project, een eigen cultuur en werking.
Maar tegelijk ook krachtdadig om samen te werken in het netwerk van 12 scholen.
De handen: Verwijzen naar Sint-Franciscus, naar geloof, naar openheid, naar zin in creativiteit.
De kleuren: Onze verankering met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Kleurrijk en duidelijk aanwezig.

VZW KBO HERZELE

VBSH - Vrije Basisschool Herzele

Vrije Basisschool Wijnhuize-Hillegem

Vrije Basisschool Borsbeke

Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize

VZW ST.-FRANCISCUSSCHOLEN

Vrije Basisschool Grotenberge

Vrije Basisschool Velzeke-Leeuwergem

Vrije Basisschool Sint-Goriks-Oudenhove - Strijpen

Vrije Basisschool Sint-Maria-Oudenhove
Vrije Basisschool Ophasselt

Vrije Basisschool Bavegem

Vrije Basisschool Sint-Lievens-Houtem

Buitengewoon Onderwijs Bernadetteschool Grotenberge