Jaarkalender

INFO

VBSH / jaarkalender

SCHOOLJAAR 2021-2022

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN & STUDIEDAGEN

Woensdag 13 oktober 2021

Vrijdag 12 november 2021

Vrijdag 24 december 2021


Studiedagen:

Woensdag 8 december 2021

Woensdag 19 januari 2022

Woensdag 30 maart 2022

Vrijdag 3 juni 2022


ACTIVITEITEN BEGIN SEPTEMBER

Infoavond lagere school:

Donderdag 2 september 2021 om 19.30 uur

Infoavond kleuterschool:

Donderdag 9 september 2021 om 19.30 uur


VAKANTIES

Herfstvakantie:
maandag 1 november 2021 t.e.m. zondag 7 november 2021

Kerstvakantie:
zaterdag 25 december 2021 t.e.m. zondag 9 januari 2022

Krokusvakantie:
maandag 28 februari 2022 t.e.m. zondag 6 maart 2022

Paasvakantie:
maandag 4 april 2022- maandag 18 april 2022


ANDERE VERLOFDAGEN

Donderdag 11 november 2021 (Wapenstilstand)

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaart)

+ vrijdag 27 mei 2022 (brugdag)

Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)

COMMUNIEVIERINGEN

Eerste Communie 2021 Herzele: zondag 19 september 2021
om 11 uur in de Sint-Martinuskerk Herzele.
Eerste Communie 2022 Herzele - kinderen 1ste leerjaar:
zondag 15 mei 2022 om 11 uur in de Sint-Martinuskerk Herzele.

Vormselvieringen:
zondag 22 mei 2022 om 11 uur in de kerk van Herzele
(Herzele/Woubrechtegem)


KENNISMAKINGSMOMENTEN NIEUWE KLEUTERS

Zaterdag 20 november 2021: tussen 10.30 en 12.00 uur
Zaterdag 13 maart 2022: tussen 10.30 en 12.00 uur

INSTAPDAGEN PEUTERS

Maandag 8 november 2021

Maandag 10 januari 2022

Dinsdag 1 februari 2022

Maandag 7 maart 2022

Dinsdag 19 april 2022

Maandag 30 mei 2022


HOUDINGENRAPPORT

Vrijdag 1 oktober 2021
Vrijdag 28 januari 2022
Vrijdag 1 april 2022

Vridag 30 juni 2022


PUNTENRAPPORT

Vrijdag 29 oktober 2021

vrijdag  24 december 2021
Vrijdag 25 februari 2022

Vrijdag 25 mei 2022
Vrijdag 30 juni 2022


OUDERCONTACTEN

Donderdag 28 oktober 2021: ind. oudercontacten
(lager + 3de kleuterklas)

Donderdag 23 december 2021 (kleuterklassen)

Donderdag 24 februari 2022 (1ste t.e.m. 5de leerjaar)
Donderdag 24 maart 2022 (6de leerjaar en 3de kleuterklas)


Alle data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
We verwijzen voor de updates  en een volledig overzicht van alle activiteiten naar de activiteitenkalender van de maandelijkse nieuwsbrief.

JAAROVERZICHT