VBSH - Vrije Basisschool Herzele
Onze visie

WIJ ZIJN VBSH

VBSH / missie

Missie KBO Herzele


Katholiek Basisonderwijs Herzele heeft tot doel het inrichten en bevorderen van zorgzaam onderwijs en opvoeding in Herzele op een professionele, duurzame en innovatieve wijze, met aandacht voor de eigenheid van elke school.

Katholiek Onderwijs Herzele wil in zijn katholieke dialoogscholen een grote verbondenheid nastreven met de lokale gemeenschap in een geest van openheid, solidariteit, respect en dienstbaarheid.


Achter ons logo zit een sterke missie!
VBSH = een geëngageerd team met oog voor verbetering.

We durven onszelf in vraag te stellen (= spiegel, venster),
sturen bij waar nodig en zijn vernieuwend

als dat een meerwaarde betekentVBSH = de wereld ontdekken, dichtbij en verder van ons.

We kijken kritisch maar met een open blik op wat in de
wereld gebeurt. We willen kinderen tools geven om op
eigen benen te staan.  We willen dat zij zich betrokken voelen:
in de klas, op school en daarbuiten.


VBSH = samen maken we school.

We = kinderen, leerkrachten en directie, ouders, bestuur,
de gemeente, CLB, ondersteuningsnetwerken, scholengemeenschap, omwonenden, enz… We zijn zichtbaar en willen een sterkere partner zijn binnen een heel netwerk.

VBSH = een open school waar iedereen hartelijk welkom is.
We willen een ‘warme school’ zijn en elk kind
groeikansen bieden. De open deuren verwijzen ook
naar de toekomst, blik op de wereld.
Uiteraard is ons logo kleurrijk.

De kleuren verwijzen naar ZILL, het leerplan van het
Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
ZILL = Zin in leRen, zin in leVen!


VBSH = staat niet alleen voor Vrije Basisschool Herzele.
VBSH betekent óók: Vernieuwend, Betrokken, Samen, Hartelijk.


The final touch:
VBSH is een school in beweging,
in VBSH zit beweging!


Met goesting werken we elke dag
aan onze visie! #VBSH

KRACHTIG